Smt. Shweta Dhir – Ward 77

 Ward No.77 Name :  Smt. Shweta Dhir
Address : H.No. 15 G.F. Saraswati Vihar, Jalandhar.
Mobile : 98552-38865, 98555-38825
Residence : 0181-4607686
Party: BJP
Areas / Locality
  • Raj Nagar
  • New Raj Nagar
  • Kabir Vihar
  • Bank Colony
  • Basti Bawa Khel
  • Katehara Mohalla
Back