Smt. Baljinder Kaur – Ward 5

Ward No.5 Name :  Smt. Baljinder Kaur
Address:  H.No-11/3 A, Shahid Baba Deep Singh Nagar, Jalandhar
Mobile:  85284-00000
Office Phone: 0181-2611576
Party: SAD
Areas / Locality
  • Baba Deep Singh Nagar
  • Nurpur Colony
  • Sunder Nagar
  • Hargobind Nagar
  • Dhogri Road
  • Gulmarg Colony
  • Bachint Nagar
  • Sarabha Nagar
Back