Smt. Reena Kaur – Ward 59

ward no.59 Name : Smt. Reena Kaur
Address: H.No. B-IX-747/11, New Santhokpura, Jalandhar-4
Mobile: 92561-93047, 89681-62169
Party: INC
Areas / Locality
  • New Santokhpura Santokhpura
  • Durga Vihar
  • Sarabha Nagar
  • Guru Ram Dass Nagar
  • Niwi Abadi
Back