Sh. Rajwinder Singh Raja – Ward 58

ward no.58 Name : Sh. Rajwinder Singh Raja
Address: H.No. BX/952-1, Hoshiarpur road, Chak Hussaina, Lambapind, Jalandhar.
Mobile: 96531-50009
Party: INC
Areas / Locality
 • Vinay Nagar
 • Akash Nagar
 • Arjun Nagar
 • Jaimal Nagar
 • Upkar Nagar
 • New Upkar Nargar
 • Ghandi Nagar
 • New Ghandi Nagar
 • Chakk Hussaina
 • Hoshiarpur Road Lamba Pind(Left Side)
 • Muslim Colony
 • New Vinay Nagar
 • Hans Enclave
Back