Sh. Tarsem Singh – Ward 34

ward no.34 Name : Sh. Tarsem Singh  
Address: 160/13, New Suraj Ganj, Jalandhar-3
Mobile: 92561-49771, 92561-49771
Party: INC
Areas/ Locality
Bhargo Nagar
Back