Smt. Reena Kaur ward 6

6 Name :  Smt. Reena Kaur
Father Name/Husband Name: Sh. Paramjit Singh 
Address:  H.No. B-IX-747/11,
New Santhokpura,
Jalandhar

Mobile:  96532-76090
Areas / Locality
  • Santokhpura
  •  Nivi Abadi
  •  Saraba Nagar
  • Durga Vihar
  •  New Santokhpura