Sh. Amit Dhall ward 19

19 Name : Sh. Amit Dhall
Father Name/Husband Name: Sh. Madan Lal E.E. 
Address: 252-253, Bagh Karam Baksh, Jalandhar 
Mobile: 98158-00250
Areas / Locality
 • Dhan Mohalla 
 • Bagh Karam Baksh 
 • Bhai Ditt Singh Nagar 
 • Jagat Pura 
 • Kot Kishan Chand 
 • Ekehari Pulli
 • Adda Hoshiarpur 
 • Puriyan Mohalla 
 • Sehgalan Mohalla 
 • Khingran Gate 
 • Quilla Mohalla 
 • Panj Pir 
 • Inder Presth