Sh. Bhagwant Rai Prabhakar ward 4

4 Name :  Sh. Bhagwant Rai Prabhakar
Father Name/Husband Name: Sh. Surinder Prabhkar
Address:  6, New Aman Nagar, Jal
Mobile:  94174-75731
Areas / Locality
• Amar Garden
• New Colony
• Kamal Park
• Aman Nagar
• Gobind Nagar
• New Gobind Nagar
• Basant Nagar
• New Basant Nagar
• Gujja Peer
• Kailash Nagar
• New Kailash Nagar
• Preet Nagar
• Sodal Road
• Basti Bhure khan
• Kusat Ashram
• Shah Sikander
• Devi Talab Tanda Road
• Mai Khai Mohalla
• Vishwakarama Colony
• New Aman Nagar
• New Basant Nagar
• New Preet Nagar