Sh. Jagdish Raj ward 37

37 Name : Sh. Jagdish Raj
Father Name/Husband Name: Sh. Sant Ram 
Address: 326, Shaheed Udam Singh Nagar, Jalandhar
Mobile: 98880-69029 
Areas / Locality
 • Adarsh Nagar
 • New Adarsh Nagar
 • New Vijay Nagar
 • Gujral Nagar
 • Tagore Nagar
 • Dayal Nagar
 • J.P.Nagar
 • Some part of Basti Nau